Accedir a una Prejubilació

Mentre que la jubilació anticipada és una situació regulada per la Seguretat Social, en el cas de les prejubilació, són empresa i treballador els implicats en un pacte particular de condicions concretes. No existeix una edat legal per poder prejubilar-se, encara que si existeixen requisits particulars en cada cas. Les empreses no tenen l’obligació d’oferir o acceptar la prejubilació de cap dels seus treballadors, en tractar-se d’un pacte, empleat i ocupador han d’estar d’acord.

Accedir a una Prejubilació