APLICACIÓ MÓDULS EXERCICI FISCAL 2018

El Govern a última hora, ha prorrogat per 2018, els mateixos límits excloents que es van aplicar en 2017, quedant de la següent manera i no com us informàvem en l’esmentat butlletí.

El termini per a renúncies i revocacions serà fins al 30 de gener de 2018

Móduls 2018 – Pròrroga