Avance de las principales medidas La Ley de Reforma para los Autónomos

El Congrés ha aprovat la proposició de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que incorpora noves mesures, que millora la seva fiscalitat permetent deduccions de despeses corrents, la protecció social i familiar, i afavoreix el emprendimiento i el relleu generacional dels autònoms.

Avanç Reforma Autònoms