Subministrament Immediat d’Informació – SII

Subministrament Immediat d’Informació – SII

Els empresaris o professionals acollits al SII estan obligats a portar a través de la Seu electrònica de la AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els Llibres registres de Factures Expedides i Rebudes, Béns d’Inversió i de Determinades Operacions Intracomunitàries de l’IVA. Per a això, han de remetre a la AEAT els detalls sobre la seva facturació, amb la informació de la qual s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents Llibres Registro. Es podrà optar per primera vegada al SII en el mes de juny de 2017. Aquesta opció assortirà efectes a partir de l’1 de juliol de 2017 i no necessita confirmació per part de l’Administració. L’opció implicarà l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment.

Resumen normativo del SII