AVANTATGES FISCALS EN LES EMPRESES FAMILIARS

Comprovi i analitzi els avantatges fiscals de les empreses familiars

És important efectuar una revisió periòdica del compliment dels requisits i criteris utilitzats per l’Administració tributària per poder aplicar els incentius fiscals que la normativa estatal i autonòmica regula per a les empreses de caràcter familiar, especialment, en l’Impost sobre el Patrimoni (exempció en les accions o participacions socials d’empreses) i en l’Impost sobre Successions i Donacions, amb bonificacions entre el 95% i el 99% en funció de la Comunitat Autònoma de residència.

Avantatges Fiscals en les Empreses Familiars